Bærekraft i Harila

Onsdag, august 23, 2023

Harila og bærekraft:

I en tid der miljøbevissthet og bærekraft er blitt kritiske faktorer for suksess, har Harila tatt ledelsen ved å omfavne den japanske Kaizen-modellen. Denne tilnærmingen, som fokuserer på "kontinuerlig forbedring", er kjerneelementet i deres innsats for å oppnå bærekraftsmålene. På hjulene av Toyotas filosofi har Harila tatt skrittet fra å være en konvensjonell virksomhet til å bli en pioner innen bærekraftig drift.

Kaizen: Veien til Bærekraft

"Kaizen" er et japansk begrep som bokstavelig talt betyr "kontinuerlig forbedring". Det dreier seg om den evige søken etter å finne måter å komme nærmere målene på. Denne filosofien er direkte relevant for Harila, som stolt representerer Toyota-merket. Toyota er kjent for sin overlegne tilnærming til effektivitet og bærekraft, og Kaizen er hjertet av deres suksess.

For Harila betyr Kaizen at de alltid utfordrer status quo og søker etter muligheter for forbedring. Denne tilnærmingen er avgjørende når det gjelder bærekraft, da det hele tiden gir rom for identifisering og implementering av mer miljøvennlige praksiser. Ved å konsekvent evaluere og justere sitt eget arbeid, skaper Harila en kultur for kontinuerlig bærekraftig vekst.

Toyotas Inspirasjon

Harilas tilnærming til bærekraft er sterkt inspirert av Toyotas filosofi. Toyota har lenge vært en pioner innen industrien når det gjelder produksjonseffektivitet og bærekraft. Ved å integrere prinsippene om Kaizen og bærekraft har Harila tatt dette til neste nivå og beviser at bærekraftig praksis er mulig på alle nivåer av virksomheten, inkludert detaljhandel.

Bærekraft i Fokus

I dagens samfunn er bærekraft ikke bare et etisk valg, det er en nødvendighet. Harila forstår dette, og deres engasjement for Kaizen og bærekraft viser deres dedikasjon til å være en positiv kraft i både miljøet og bransjen. Ved å kontinuerlig søke etter måter å forbedre sine egne praksiser på, setter de et eksempel for andre i bransjen.

Som Harila viser, kan selv virksomheter som tradisjonelt ikke er assosiert med bærekraft, ta ledelsen i kampen for en mer miljøvennlig fremtid. Med Kaizen som drivkraft og inspirasjon fra Toyota, er Harila på en reise som ikke bare gir fordeler for deres egen virksomhet, men også for planeten vi alle deler.

Miljøsertifisering og ISO-sertifisering

Harila sine Toyota-forhandlere i Alta, Finnsnes, Hammerfest, Tromsø og Vestre Jakobselv, samt hovedkontoret i Vadsø er Miljøsertifiserte. Sertifiseringen har kun vært mulig å gjennomføre ved å ha lokale ansvarspersoner hos hver lokasjon i konsernet.

Alta Motor AS (en del av Harila-gruppen) og Harila Vadsø som er forhandlere av Volkswagen er ISO-sertifiserte.

Våre utvalgte bærekraftsmål

Like muligheter for alle

Vår visjon i Harila er å skape like muligheter for alle gjennom et dedikert arbeid med bærekraft. Vi tar sikte på å implementere konkrete tiltak og retningslinjer som ikke bare forbedrer livskvaliteten og helsen til våre ansatte, men også har en bredere påvirkning ved å fungere som en inspirasjonskilde for andre. Vår ambisjon strekker seg utover våre egne rekker – vi ønsker å bidra til et samfunn der likhet og rettferdighet blomstrer.

Vi erkjenner at sosial bærekraft handler om mer enn bare trivsel på arbeidsplassen. Det handler om å aktivt arbeide for at hver enkelt person, inkludert våre ansatte, kunder og samfunnet rundt oss, skal ha tilgang til like muligheter for en stabil helsefremmende livsstil og til å forfølge utdanning uten frykt for diskriminering.

Vårt løfte om mangfold har blitt en integrert del av Harilas identitet og verdigrunnlag. Vi forplikter oss til kontinuerlig å styrke mangfoldet i vår organisasjon, og vi ønsker å utvide våre innsatsområder enda mer. Vi forplikter oss til å alltid søke etter de mest kvalifiserte kandidatene, uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn, historie eller eventuelle fysiske eller psykiske utfordringer de måtte ha.

Vår intensjon er å skape en inkluderende arbeidskultur som ikke bare feirer forskjellene, men som også respekterer dem. Vi er overbevist om at det er gjennom en slik tilnærming vi kan realisere vår ambisjon om å tilby alle, både internt og eksternt, like muligheter til å blomstre og oppnå sitt fulle potensial.

Gjennom våre handlinger og initiativer ønsker Harila å være en frontløper som viser vei når det kommer til å implementere sosial bærekraft. Vi strekker oss ikke bare mot å skape en bedre fremtid for våre ansatte, men også for våre kunder og samfunnet som helhet. Vi er fast bestemt på å utvide horisonten for bærekraft ved å utgjøre en positiv forskjell i livene til alle som er berørt av Harilas virke.

Engasjerer oss i lokalsamfunnet 

Støtt organisasjonene og foreningene som tar til orde for en økning i plassene der mennesker kan møtes, bedre offentlig transport, resirkuleringssystemer og tilgang til offentlige tjenester.  

Harila investerer i lokalsamfunnene i hele Troms og Finnmark, gjennom sponsorater av idrettslag og foreninger i tillegg til å investere i eiendom og utvikling av bolig og næringsliv.

Dokumentasjon

Harila går så langt det lar seg gjøre i å returnere, kildesortere og levere avfall til gjenvinning. Alt vårt avfall blir sortert og dokumenterer alt fra spillolje til matsøppel. I vår tid er miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk viktig.

Verneombud per lokasjon ivaretar sikkerhet på arbeidsplassen i form av HMS. Verneombudet kurses og sertifiseres.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår markedssjef, joakim.akselsen@harila.no.