Harila vant Næringslivsprisen

Torsdag, september 7, 2023

Det er med stor glede og stolthet at vi kunngjør at Harila i Vestre Jakobselv og Vadsø har blitt tildelt den prestisjefylte Næringslivsprisen i Nord-Varanger for deres imponerende innsats og fremragende resultater.

Dette er en anerkjennelse som har blitt delt ut til bedrifter som utmerker seg innen næringslivet i regionen, og Harila har klart å utmerke seg på alle måter som er beskrevet i prisens kriterier.

Næringslivsprisen i Nord-Varanger er en høythengende utmerkelse som anerkjenner bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg over tid eller spesielt i foregående år. Juryen vurderer kandidater nøye etter en rekke kriterier som er nøye definert for å finne den mest verdige vinneren.

Tom Are Rosanoff, et av jurymedlemmene som har deltatt i vurderingen av kandidatene til prisen, uttrykte sin beundring for Harila ved å si: "Gratulerer med prisen til dere alle i Harila. Nominasjonen er foretatt etter forslag fra Næringslivet på kandidater. Deretter er disse kvalitetssjekket mot statuttene, og dere i Harila kvitterte ut på alle punkter. En fortjent og verdig vinner."

De kriteriene som bedrifter må oppfylle for å vinne Næringslivsprisen i Finnmark er grundige og omfattende:

  1. Økte verdier for eiere og samfunnet: Bedriften må ha en dokumentert historie med å øke verdien for sine eiere og samfunnet i regionen.
  2. God og sunn økonomi: En sunn økonomi er nøkkelen til suksess. Bedriften må ha opprettholdt en solid økonomisk stilling over tid.
  3. God lagspiller lokalt/regionalt: Å være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet og regionen er avgjørende for å bli vurdert som en verdig vinner.
  4. Vekst: Bedriften må ha oppnådd bemerkelsesverdig vekst enten i form av omsetning, ansatte eller markedspresens.
  5. Produktutvikling og innovasjon: Innovasjon og produktutvikling er avgjørende for å holde tritt med stadig skiftende markedsbehov.
  6. Samfunnsengasjement: Å delta aktivt i samfunnsengasjement og gi tilbake til samfunnet er viktig for å vinne prisen.

I tillegg til disse kriteriene må bedriften ha levert akkumulert positivt resultat de siste to årene, eksistert i minst tre år og ha godkjent regnskap, samt positiv egenkapital.

- Det blir feiring i neste uke! Det er jo tross alt folkene som jobber hos Harila Vestre Jakobselv og Harila Vadsø som sørger for at vi leverer hver eneste dag, sier plassjef i Vestre Jakobselv, Børre Kristoffersen.

Harila har oppfylt alle disse kriteriene med bravur, og deres seier er en anerkjennelse av deres betydningsfulle bidrag til næringslivet i Finnmark. Dette viser at Harila ikke bare er en bedrift som utmerker seg økonomisk, men også en positiv kraft i samfunnet og en innovatør i bransjen. De har satt et inspirerende eksempel for andre bedrifter i regionen og fortsetter å være en fremragende representant for næringslivet i Finnmark.