Hopp til innholdet
Åpent 08:00 - 16:00
Betongveien 3, 9515 Alta
Les mer
Åpent 07:30 - 16:00
Botnhågveien 31, 9300 Finnsnes

Harila Finnsnes fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 08:00 - 16:00
Finnmarksveien 56, 9602 Hammerfest

Harila Hammerfest fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 08:00 - 16:00
Skiferveien 2, 9511 Alta

Harila Motor (Alta) fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 08:00 - 16:00
Tanaveien 8, 9800 Vadsø

Harila Motor (Vadsø) fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 07:30 - 16:00
Skattørvn. 44, 9018 Tromsø

Harila Tromsø fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 07:30 - 15:30
Nordvarangerveien 652, 9802 Vestre Jakobselv

Harila Vestre Jakobselv fører følgende bilmerker

Les mer
Åpent 08:30 - 16:00
Skattørvn. 44, Tromsø

Lexus Tromsø fører følgende bilmerker

Les mer

Bærekraft

Harilas bærekraftsmål

Harila har forpliktet seg til bærekraft og miljøvennlige praksiser i bilbransjen. Med et sterkt fokus på å redusere miljøavtrykket, implementerer Harila en rekke tiltak for å fremme bærekraftig drift og samfunnsansvar, i tråd med FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 

Hva Harila gjør:

  • Opplæring og utvikling: Harila investerer i opplæring og utvikling av sine ansatte gjennom kurs og trening i miljøvennlig praksis og teknologisk innovasjon.
  • Lokale arbeidsplasser: Harila bidrar til lokal økonomisk vekst ved å skape arbeidsplasser i Nord-Norge, med et spesielt fokus på inkluderende og rettferdige arbeidsforhold.
  • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner: Harila samarbeider med lokale skoler og utdanningsinstitusjoner for å tilby lærlingplasser og praksismuligheter, noe som styrker den lokale kompetansen innen bilbransjen.

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Hva Harila gjør:

  • Fremme elektriske og hybridbiler: Harila tilbyr et bredt utvalg av lavutslippsbiler fra kjente merker og arbeider aktivt med å opplyse kundene om fordelene ved å velge miljøvennlige alternativer.
  • Energieffektivitet: Harila implementerer energieffektive tiltak i sine forhandlerlokaler, som bruk av LED-belysning og forbedret isolasjon, samt vurdering av fornybare energikilder.
  • Samarbeid om bærekraftsprosjekter: Harila deltar i prosjekter som fremmer resirkulering, avfallshåndtering og miljøbevissthet, i samarbeid med lokale myndigheter og organisasjoner.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hva Harila gjør:

  • Redusere papirbruk: Harila har digitalisert mange av sine administrative prosesser for å redusere papirbruk og fremme ansvarlig forbruk.
  • Avfallshåndtering: Harila har etablert systemer for korrekt avfallshåndtering og resirkulering i sine forhandlerlokaler.
  • Miljøvennlige produkter: Harila jobber kontinuerlig med å tilby og promotere biler som har lavere utslipp og er mer energieffektive, samt å informere kundene om fordelene ved disse produktene.

Harilas arbeid med bærekraft er en integrert del av deres virksomhet, og de streber kontinuerlig etter å finne nye måter å forbedre sine miljøprestasjoner på. Gjennom sitt engasjement for bærekraft og deres arbeid med FNs bærekraftsmål, bidrar Harila til en grønnere fremtid for Nord-Norge, samtidig som de setter et eksempel for andre aktører i bilbransjen.